OPERATIONS, INNOVATIONS, EDUCATION

Ondernemend in de offshore windsector

Uit kruisbestuiving ontstaan de mooiste dingen. In Northsea WindHub combineren we bedrijvigheid, kennisontwikkeling en opleiding in windenergie. Hiermee leveren we een grote bijdrage aan de offshore windsector in Noord-Nederland. Wij zijn klaar voor ondernemers, kennisontwikkelaars en trainingsinstituten die elkaar verder kunnen helpen.

HET MAKEN VAN DE VERBINDING

De waarde van wind

De Nederlandse blik op energieopwekking en -verbruik verandert. Windenergie is van grote waarde voor de toekomst van industrie, bevolking en onderwijs. Duurzame verbintenissen zijn daarom belangrijk: zo kunnen we groene energie blijven opwekken en gebruiken.

VLEUGEL #1

Operations & Maintenance

In Northsea WindHub is plaats voor zo’n 30 windbedrijven, maar niet alleen in de vorm van kantoorruimte. Voor teams die op zee aanbouw en onderhoud plegen aan windparken dient het terrein als uitvalsbasis. De verzameling van deze bedrijven is strategisch gekozen. Dit met het oog op internationale zichtbaarheid.
Bedrijven brengen hun diensten in heel Noord-Nederland onder de aandacht. Ze versterken elkaar en daarmee de regionale economie. Ook start-ups uit de MOI Eemsdelta-community hebben hierdoor toegang tot een groot en relevant windnetwerk.

VLEUGEL #2

Innovations & Testing

Hier ontwikkelen en testen we innovaties. Een korte lijn tussen studenten en onderzoekers enerzijds en bedrijven anderzijds, is essentieel voor kruisbestuiving tussen uitvoering en ontwikkeling.
Bedrijven delen hun behoeften op het gebied van innovatie met kennisontwikkelaars. Deze kennis- en onderwijsinstellingen krijgen op hun beurt direct feedback vanuit de praktijk.

VLEUGEL #3

Education & Training

De offshore windsector is een specialistische branche. Dagelijks werken professionals met geavanceerde technologie op plekken met grote veiligheidsrisico’s. De borging van veiligheid is dan ook essentieel om werk te kunnen uitvoeren op zee, op grote hoogte of enorme dieptes.
Op het terrein van Northsea WindHub zijn uitgebreide trainingsfaciliteiten voor droge en natte trainingen. Deze trainingen staan in het teken van kwaliteit en veiligheid. Alle techniek is up-to-date en certificaten zijn relevant en actueel. Opleidingsinstituten zorgen dat personeel goed en zeker aan het werk kan. Verbindingen met andere partijen in de hub zorgen ervoor dat de trainingsbedrijven flexibel en snel zijn.

HET NORTHSEA WINDHUB GEBOUW

Modular design:
één hub, drie vleugels

De gevels van het gebouw van Northsea WindHub zijn geïnspireerd op de windindustrie op zee. Het verbindt de rauwe harde kant van deze sector met de duurzame ontwikkelingen die beginnen te heersen in dit milieu. De zeshoekige vorm is een mix van de industrie en de natuur: zowel in natuurlijke kristalstructuren als in kunstmatig geproduceerde moleculaire structuren vinden we deze vorm terug.

ONZE MISSIE

Waarom Northsea WindHub?

Het bestaan van een centrale plek voor bedrijven, kennisontwikkeling en opleiding in de windsector maakt de offshore windmarkt in Noord-Nederland toegankelijk. Op de grens van land en zee krijgen uitvoering, innovatie en educatie gezamenlijk de ruimte om elkaar te versterken.

Het doel is een grote, flexibele, gemotiveerde groep vakmensen in de regio te verzamelen. Zo waarborgen we voldoende technische vakmensen op de lange termijn.

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van de updates en ontwikkelingen rondom Northsea WindHub kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Direct contact

We vertellen je met alle genoegen meer over onze plannen. Neem contact op met onze initiatiefnemer Derk Battjes.

TELEFOON

Stuur ons een bericht