WERKZAAMHEDEN, INNOVATIE, EDUCATIE

Neem deel aan de offshore windsector!

Door afzonderlijke werelden samen te brengen, kan vaak een mooier geheel worden gecreëerd. Hier bij Northsea WindHub combineren we commerciële activiteiten, kennisontwikkeling en opleidingen in windenergie. Zo kunnen we meepraten over de offshore windsector in Noord-Nederland. Wij staan klaar voor ondernemers, kennisontwikkelaars, opleidingsinstituten én trainingsbedrijven om elkaar verder te helpen. We houden geïnteresseerden graag op de hoogte van ontwikkelingen in de offshore wind sector.

BUNDELEN VAN KRACHTEN

De waarde van wind

De Nederlandse kijk op energieopwekking en -verbruik is aan het veranderen. Windenergie is van grote waarde voor de toekomst van de industrie, de bevolking en het onderwijs. Duurzame afspraken zijn daarom belangrijk, want daarmee kunnen we groene energie blijven opwekken en gebruiken.

Onze missie? Het versterken van de offshore windsector van Noord-Nederland!

ONZE VISIE

Waarom Northsea WindHub?

Wil Noord-Nederland zijn voortrekkersrol in de energietransitie behouden, dan moeten we alle kansen grijpen om grote windenergieprojecten aan te trekken en de werkgelegenheid te vergroten. Een platform dat bedrijvigheid, kennisontwikkeling, onderwijs en innovatie met elkaar verbindt, levert een win-win situatie op.

Zo kan Northsea WindHub het potentieel van het noorden bundelen en door onderlinge samenwerking nog groter maken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van updates en ontwikkelingen van de Northsea WindHub door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Kom in contact!

Wij vertellen je graag meer over onze plannen. Neem contact op met onze initiatiefnemer Derk Battjes.

TELEFOON

Stuur ons een bericht