Operations & Maintenance

In NorthernWindHub is plaats voor zo’n 30 windbedrijven, maar niet alleen in de vorm van kantoorruimte. Voor teams die op zee aanbouw en onderhoud plegen aan windparken dient het terrein als uitvalsbasis. De verzameling van deze bedrijven is strategisch gekozen. Dit met het oog op internationale zichtbaarheid.

Bedrijven brengen hun diensten in heel Noord-Nederland onder de aandacht. Ze versterken elkaar en daarmee de regionale economie. Ook start-ups uit de MOI Eemsdelta-community hebben hierdoor toegang tot een groot en relevant windnetwerk.

Innovations & Testing

Hier ontwikkelen en testen we innovaties. Een korte lijn tussen studenten en onderzoekers enerzijds en bedrijven anderzijds, is essentieel voor kruisbestuiving tussen uitvoering en ontwikkeling.

Bedrijven delen hun behoeften op het gebied van innovatie met kennisontwikkelaars. Deze krijgen op hun beurt direct feedback vanuit de praktijk.

Education & Training

De offshore windsector is een specialistische branche. Dagelijks werken professionals met geavanceerde technologie op plekken met grote veiligheidsrisico’s. De borging van veiligheid is dan ook essentieel om werk te kunnen uitvoeren op zee, op grote hoogte of enorme dieptes.

Op het terrein van NorthernWindHub zijn uitgebreide trainingsfaciliteiten voor droge en natte trainingen. Deze trainingen staan in het teken van kwaliteit en veiligheid. Alle techniek is up-to-date en certificaten zijn relevant en actueel. Opleidingsinstituten zorgen dat personeel goed en zeker aan het werk kan. Verbindingen met andere partijen in de hub zorgen ervoor dat de trainingsbedrijven flexibel en snel zijn.