Onze visie

Waarom Northsea Windhub?

Als Noord-Nederland koploper wil blijven in de energietransitie moeten we alle kansen grijpen voor het aantrekken van grote windenergie projecten en voor werkgelegenheid. Een platform dat bedrijvigheid, kennisontwikkeling, onderwijs en innovatie verbindt, levert een win-winsituatie op.

Zo kan Northsea WindHub de potentie van het Noorden bundelen en door onderlinge samenwerking nog groter maken.

Offshore Wind Turbine in a Windfarm under construction  off the English Coast, North Sea
Offshore wind power and energy farm with many wind turbines on the ocean. Sustainable electricity production

Over ons

Kracht uit samenwerking

Op de grens van land en zee brengt Northsea WindHub mensen en initiatieven in de windenergie samen. Het centrum van alle duurzame bedrijvigheid in en rondom de windsector in Noord-Nederland is het veelzijdige Northsea WindHub gebouw. Hier verbindt Northsea WindHub drie disciplines die pas echt een sterke formule vormen als ze worden samengevoegd.

Een actieve samenwerking tussen grote windenergieprojecten, het MKB, het onderwijs, de wetenschap en de praktijk geeft kracht aan het hele Noorden, en dat is waar het om draait bij Northsea WindHub.

Samen sterk

Aansluiting bij bestaande initiatieven

Northsea Windhub sluit goed aan op bestaande initiatieven zoals OWIC, NNOW en EnTranCe.
Wat ons vooral onderscheidt is de fysieke locatie in de Eemshaven, en de praktische focus van de activiteiten in het gebouw: de uitvoer van offshore wind projecten, het trainen van mensen, het testen van innovaties, het ontvangen en betrekken van geïnteresseerden en het in contact brengen van deze onderdelen met elkaar. Alles gericht op de praktijk van offshore wind.

DOE MET ONS MEE!

Neem contact op

30+ bedrijven

Ongeveer dertig bedrijven die actief zijn in de windsector zijn gevestigd in de WindHub en werken nauw samen

Innovatie & testen

Nieuwe innovaties worden ontwikkeld en getest in het innovatie- en testcentrum voor offshore-windenergie

Training locatie

Een verscheidenheid aan technische opleidingen en cursussen om veilig te kunnen werken in de offshore windindustrie

Netwerken 2.0

Een fysieke locatie voor samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen

Regionaal belang

Offshore windindustrie in contact brengen met het publiek; toegang tot informatie over de sector en werkgelegenheid

Energietransitie

Aandacht voor de offshore windenergiesector en aanverwante sectoren zoals onshore windenergie, zonne-energie en waterstof